Част 2. Защо херметичността е важна за построяването на сграда с почти нулево потребление на енергия (NZEB)

12.12.2021 19:09:17

Част 2. Защо херметичността е важна за построяването на сграда с почти нулево потребление на енергия (NZEB)

Според новите разпоредби всички ирландски сгради трябва да бъдат сгради с почти нулево потребление на енергия (NZEB). Ето как със своята рентабилност херметичността може да улесни постигането на този стандарт.

В предишната ни статия за новите строителни стандарти в Ирландия разгледахме какво означава NZEB и по-конкретно как терминът е свързан с херметичността в сградите. В тази публикация ще разгледаме някои практически примери за това как херметичността помага за покриването на новите стандарти и защо си струва да се стремим към по-високи нива на херметичност.

 

Как херметичността се отразява на коефициентите за енергийна (EPC) и въглеродна ефективност (CPC)?

Трябва да се вземат предвид различните оценки за въздушна пропускливост и тяхното влияние върху способността на някои конвенционални жилища да покрият NZEB. Помолихме професионалния тестер за херметичност и енергиен консултант Gavin O Se от Greenbuild да подобри резултата за пропускливост на две жилища мостри – и двете построени по версията на L от 2011 г. – за да видим как това се отразява на крайния им коефициент за енергийна ефективност (EPC) и коефициента за въглеродна ефективност (CPC) в софтуера DEAP. Както обсъдихме в предишната ни публикация, за да са съобразени с новите указания за NZEB в част L от строителните разпоредби, жилищата трябва да имат максимален EPC от 0,3 и максимален CPC от 0,35.

„Просто променете въздушната пропускливост от 5 m³/hr/m² на 1 m³/hr/m² и тя почти ще отговаря на условията за NZEB“

Първото жилище мостра е къща близнак, 160 m2. С пропускливост на въздуха от 5 m3/hr/m2 и естествена вентилация то постига енергийно потребление от 56,91 kWh/m2/година (клас A3) и EPC от 0,421 – това не е достатъчно, за да отговаря на разпоредбите от 2011 г.

Въпреки това намаляването на въздушната пропускливост до 1 m3/hr/m2 и инсталирането на механична вентилационна система намалява EPC до 0,374, което се равнява на 11% подобрение в резултата и е достатъчно, за да отговаря на стандартите от 2011 г., но не и на NZEB.

Второто примерно жилище е къща, 225 м2. С естествена вентилация и въздушна пропускливост от 5 m3/hr/m2, то има енергийна консумация от 49,6 kWh/m2/година (клас A2) и EPC от 0,339 – достатъчно, за да отговаря на разпоредбите от 2011 г., но не и на NZEB.

Въпреки това, когато въздушната пропускливост се промени на 1 m3/hr/m2 и се инсталира вентилационна система с рекуперация на топлина, EPC е намален до 0,314, което е много близо до този при стандарта NZEB. Инсталирането на малка фотоволтаична система е достатъчно, за да може жилището да бъде съобразено с новите изисквания.

Графика, показваща как се променя потреблението на енергия в къща близнак с площ 160 m² (Къща 1) и обикновена къща с площ 225 m² (Къща 2), варирайки вентилационните им системи – естествена или механична вентилация. Херметичността се подобрява от 5 m³/hr/m² до 3 m³/ hr/m² и до 1 m³/hr/m².

Графика, показваща как се променя коефициентът за енергийна ефективност (EPC) в Къща 1 и Къща 2, варирайки вентилационните им системи – естествена или механична вентилация. Херметичността се подобрява от 5 m³/hr/m² до 3 m³/ hr/m² и до 1 m³/hr/m².

  Графика, показваща как се променя коефициентът за въглеродна ефективност (CPC) в Къща 1 и Къща 2, варирайки вентилационните им системи – естествена или механична вентилация. Херметичността се подобрява от 5 m³/hr/m² до 3 m³/ hr/m² и до 1 m³/hr/m².

 

Херметичност и механична вентилация

Механична вентилация с рекуперация на топлина (MVHR)

 

Тук е важно да се отбележи, че комбинираният ефект от подобряване на херметичността И инсталиране на механична вентилация е най-доброто, което може да се направи, за ниски стойности на EPC. Това е така, защото когато въздушната пропускливост се редуцира, софтуерът DEAP приема, че механичната вентилация работи много по-ефективно (което, разбира се, е правилно предположение).

При естествена вентилация и въздушна пропускливост от 1 m3/hr/m2 например (това е изцяло теоретично упражнение; би било опасно да се разчита на естествена вентилация в толкова херметична къща) двете горепосочени жилища биха имали EPC от 0,401 и 0,328 вместо 0,374 и 0,320 респективно.

Един проблем на новите разпоредби е формулировката. С максимална пропускливост от 5 m3/hr/m2, но с необходимост от механична вентилация за имоти с по-добър резултат от 3 m3/hr/m2, се повишава възможността разработчиците и проектантите да започнат умишлено да правят така, че обектите да постигат пропускливост между 3 и 5, за да се избегнат разходите и неприятностите около инсталирането на механична вентилация (и по този начин те да не се стремят към най-високите нива на херметичност). Запознати сме с няколко примера от индустрията за този вид „тарикатлък“.

 

Контрол на качеството на вентилацията при NZEB

Има уловка обаче. Съгласно последната версия на F всички вентилационни системи вече трябва да бъдат „инсталирани, балансирани и пуснати в експлоатация от компетентни монтажници“, а след това въздушният им дебит трябва да бъде валидиран и от сертифицирано лице. Това е ново изискване и въпреки че все още не е ясно как се извършва практически, то трябва да гарантира повече качество и последователност във вентилационната индустрия.

Сега и естествено вентилираните домове трябва да отговарят на изискванията.

Дори естествено вентилираните домове вече ще трябва да бъдат съобразени с разпоредбите. Според изчисление, извършено за списание Passive House Plus от вентилационната компания Aereco, за да се покрият изискванията в F при естествено вентилираните домове, една къща с площ 130 m2 ще трябва да има между 16 и 20 вентилационни отвора, което е доста неприятна перспектива за един нов дом.

Съгласно разпоредбите от 2011 г. много по-големи площи са били необходими за естествено вентилираните жилища да постигат въздушна пропускливост по-добра от 5 m3/hr/m2, но доказателствата сочат, че това рядко се е извършвало на практика. Новият контрол вече гарантира, че такива правила се прилагат, а с него може и потенциално да се намали броят на сградите с естествена вентилация – ако се изисква такъв неприятно огромен брой вентилационни отвори – и да се увеличи броят на тези с механична вентилация за постигане на по-високи нива на херметичност .

Научните доказателства показват, че херметичните домове с механична вентилация имат по-добро качество на въздуха в помещенията и имат по-малък риск от мухъл.

 

Херметичност и здравословни домове

Със сигурност сега ирландската строителна индустрия има огромната възможност да премине напред към нова ера на строителство – тази, която взима под сериозно внимание сградната обвивка, високите нива на херметичност и механичната вентилация. Научните доказателства до момента показват, че домовете с механични вентилационни системи, поддържащи постоянен въздушен поток, имат по-добро качество на въздуха в помещенията и са изложени на по-малък риск от влага и мухъл. Също така е важно да запомните, че херметичността не означава само предотвратяване на енергозагуби – тя също защитава конструкцията от навлизането на влажен въздух, който потенциално може да причини гниене.

За архитектите добрият проект вече може да направи постигането на херметичност значително по-лесно и по-евтино. За строителите и техническите ръководители комуникацията, обучението и контролът на качеството могат да помогнат за постигането на същите цели. Екипите на ирландските строителни обекти вече постигат средна въздушна пропускливост под 3 m3/hr/m2 – няма причина сега да не можем да слезем до 1 m3/hr/m2 и по-ниско. Обучението на вашия екип за постигане на херметичност е инвестиция, която ще бъде изплатена с годините.

Защо херметичността е рентабилна

Докладът, публикуван от Passivhaus Trust във Великобритания, подчертава степента, с която добрата практика може значително да намали разходите при осигуряване на херметичност. Проучвайки допълнителните разходи за постигане на стандарта Passivhaus, той установи, че когато се прилагат най-добрите практики – добър, семпъл проект със строги изисквания по време на строителната фаза – допълнителните разходи за постигане на Passivhaus стандартът за херметичност (0,6 въздушен обмен на час при 50 паскала) може да се намалят до £8 на m2, но средната цена е около £30 на m2. Дори последното е по-малко от допълнителните разходи за други ключови елементи като изолация и стенни/покривни облицовки, прозорци и врати, механична вентилация с рекуперация на топлина, строителен надзор и други. (Това проучване се фокусира и върху ранни проекти за пасивни къщи, така че вероятно цената на херметичността може да падне допълнително, тъй като екипите стават по-опитни в постигането ѝ).

„Някои предполагат, че изграждането на херметична сграда струва повече, но това е погрешно, след като с добро планиране и старателна работа можете да получите 0,041 m3/m2 случайно“, казва архитект Марк Сидал, позовавайки се на скорошен негов проект, който постигна този рекорден резултат за въздушна пропускливост. „Като цяло сградата или е херметична, или не е. Добрият проект прави работата лесна и цената не от особено значение.“

В крайна сметка херметичността е свързана с добро проектиране и планиране, добре обучен екип, ясна комуникация и качествени практики на място. Интегрирането на тези елементи в проектирането и строителството може първоначално да не е толкова просто, колкото, да речем, инсталирането на допълнителна изолация, но в дългосрочен план те със сигурност ще бъдат един от най-умните и най-рентабилни начини за намаляване на потреблението на енергия и покриването на NZEB.

Искате да научите защо херметичността е жизненоважна за стандарта NZEB и как тя улеснява постигането му? Изтеглете нашето безплатно ръководство за сгради с почти нулево потребление на енергия сега!

Лени Антонели

Лени е журналист, който отразява събитията около екосъобразността и околната среда. Той пише за строителните среди от повече от десетилетие и е заместник главен редактор на списанието за екосъобразно строителство Passive House Plus.

Превод от оригинал  Мартин Велев 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Енергоефективност

Статии за енергоефективност

Част 2. Защо херметичността е важна за построяването на сграда с почти нулево потребление на енергия (NZEB)

(Част 2) Защо херметичността е важна за построяването на сграда с почти нулево п

Според новите разпоредби всички ирландски сгради трябва да бъдат сгради с почти нулево потребление на енергия (NZEB). Ето как със своята рентабилност херметичността може да улесни постигането Според новите разпоредби всички ирландски сгради трябва да бъдат сгради с почти нулево потребление на енергия (NZEB). Ето как със своята рентабилност херметичността може да улесни постигането 2021-12-12T19:57:14+02:00 Част 2. Защо херметичността е важна за построяването на сграда с почти нулево потребление на енергия (NZEB)

<p></p> <h3><strong>Според новите разпоредби всички ирландски сгради трябва да бъдат сгради с почти нулево потребление на енергия (NZEB). Ето как със своята рентабилност херметичността може да улесни постигането на този стандарт. </strong></h3> <p><span style="font-size: 12pt;">В предишната ни статия за новите строителни стандарти в Ирландия разгледахме какво означава <a href="https://passive-house.shop/article/zashto-hermetichnostta-e-vajna-za-postroyavaneto-na-sgrada-s-pochti-nulevo-potreblenie-na-energiya-n" target="_blank" rel="noopener">NZEB</a> и по-конкретно как терминът е свързан с херметичността в сградите. В тази публикация ще разгледаме някои практически примери за това как херметичността помага за покриването на новите стандарти и защо си струва да се стремим към по-високи нива на херметичност.</span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><strong>Как херметичността се отразява на коефициентите за енергийна (EPC) и въглеродна ефективност (CPC)?</strong></h1> <p><span style="font-size: 12pt;">Трябва да се вземат предвид различните оценки за въздушна пропускливост и тяхното влияние върху способността на някои конвенционални жилища да покрият NZEB. Помолихме професионалния тестер за херметичност и енергиен консултант Gavin O Se от <a href="http://www.greenbuild.ie/" target="_blank" rel="noopener">Greenbuild</a> да подобри резултата за пропускливост на две жилища мостри &ndash; и двете построени по версията на L от 2011 г. &ndash; за да видим как това се отразява на крайния им коефициент за енергийна ефективност (EPC) и коефициента за въглеродна ефективност (CPC) в софтуера DEAP. Както обсъдихме в <a href="https://passive-house.shop/article/zashto-hermetichnostta-e-vajna-za-postroyavaneto-na-sgrada-s-pochti-nulevo-potreblenie-na-energiya-n">предишната ни публикация</a>, за да са съобразени с новите указания за NZEB в част L от строителните разпоредби, жилищата трябва да имат максимален EPC от 0,3 и максимален CPC от 0,35.</span></p> <h1 class="text-aligncenter"><span style="color: #0000ff;"><strong>&bdquo;Просто променете въздушната пропускливост от 5 m&sup3;/hr/m&sup2; на 1 m&sup3;/hr/m&sup2; и тя почти ще отговаря на условията за NZEB&ldquo;</strong></span></h1> <p><span style="font-size: 12pt;">Първото жилище мостра е къща близнак, 160 m<sup>2</sup>. С пропускливост на въздуха от 5 m<sup>3</sup>/hr/m<sup>2</sup> и естествена вентилация то постига енергийно потребление от 56,91 kWh/m<sup>2</sup>/година (клас A3) и EPC от 0,421 &ndash; това не е достатъчно, за да отговаря на разпоредбите от 2011 г.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Въпреки това намаляването на въздушната пропускливост до 1 m<sup>3</sup>/hr/m<sup>2</sup> и инсталирането на механична вентилационна система намалява EPC до 0,374, което се равнява на 11% подобрение в резултата и е достатъчно, за да отговаря на стандартите от 2011 г., но не и на NZEB.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Второто примерно жилище е къща, 225 м<sup>2</sup>. С естествена вентилация и въздушна пропускливост от 5 m<sup>3</sup>/hr/m<sup>2</sup>, то има енергийна консумация от 49,6 kWh/m<sup>2</sup>/година (клас A2) и EPC от 0,339 &ndash; достатъчно, за да отговаря на разпоредбите от 2011 г., но не и на NZEB.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Въпреки това, когато въздушната пропускливост се промени на 1 m<sup>3</sup>/hr/m<sup>2</sup> и се инсталира вентилационна система с рекуперация на топлина, EPC е намален до 0,314, което е много близо до този при стандарта NZEB. Инсталирането на малка фотоволтаична система е достатъчно, за да може жилището да бъде съобразено с новите изисквания.</span></p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/20639/files/image/graph_1.png" class="aligncenter" /></p> <p class="text-aligncenter"><em>Графика, показваща как се променя потреблението на енергия в <a href="https://passivehouseplus.ie/magazine/guides/the-ph-guide-to-heat-recovery-ventilation" target="_blank" rel="noopener">къща близнак с площ 160 m&sup2;</a> (Къща 1) и обикновена къща с площ 225 m&sup2; (Къща 2), варирайки вентилационните им системи &ndash; естествена или механична вентилация. Херметичността се подобрява от 5 m&sup3;/hr/m&sup2; до 3 m&sup3;/ hr/m&sup2; и до 1 m&sup3;/hr/m&sup2;.</em></p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/20639/files/image/graph_2.png" class="aligncenter" /></p> <p class="text-aligncenter"><em>Графика, показваща как се променя коефициентът за енергийна ефективност (EPC) в Къща 1 и Къща 2, варирайки вентилационните им системи &ndash; естествена или механична вентилация. Херметичността се подобрява от 5 m&sup3;/hr/m&sup2; до 3 m&sup3;/ hr/m&sup2; и до 1 m&sup3;/hr/m&sup2;.</em></p> <p class="text-aligncenter">&nbsp;<img alt="" src="https://cdncloudcart.com/20639/files/image/graph_3.png" />&nbsp;<em>Графика, показваща как се променя коефициентът за въглеродна ефективност (CPC) в Къща 1 и Къща 2, варирайки вентилационните им системи &ndash; естествена или механична вентилация. Херметичността се подобрява от 5 m&sup3;/hr/m&sup2; до 3 m&sup3;/ hr/m&sup2; и до 1 m&sup3;/hr/m&sup2;.</em></p> <p class="text-aligncenter"><em>&nbsp;</em></p> <h1><strong>Херметичност и механична вентилация</strong></h1> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/20639/files/image/vent_unit.png" class="aligncenter" /></p> <p><em><strong>Механична вентилация с рекуперация на топлина (MVHR)</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;">Тук е важно да се отбележи, че комбинираният ефект от подобряване на херметичността И инсталиране на механична вентилация е най-доброто, което може да се направи, за ниски стойности на EPC. Това е така, защото когато въздушната пропускливост се редуцира, софтуерът DEAP приема, че механичната вентилация работи много по-ефективно (което, разбира се, е правилно предположение).</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">При естествена вентилация и въздушна пропускливост от 1 m<sup>3</sup>/hr/m<sup>2</sup> например (това е изцяло теоретично упражнение; би било опасно да се разчита на естествена вентилация в толкова херметична къща) двете горепосочени жилища биха имали EPC от 0,401 и 0,328 вместо 0,374 и 0,320 респективно.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Един проблем на новите разпоредби е формулировката. С максимална пропускливост от 5 m<sup>3</sup>/hr/m<sup>2</sup>, но с необходимост от механична вентилация за имоти с по-добър резултат от 3 m<sup>3</sup>/hr/m<sup>2</sup>, се повишава възможността разработчиците и проектантите да започнат умишлено да правят така, че обектите да постигат пропускливост между 3 и 5, за да се избегнат разходите и неприятностите около инсталирането на механична вентилация (и по този начин те да не се стремят към най-високите нива на херметичност). Запознати сме с няколко примера от индустрията за този вид &bdquo;тарикатлък&ldquo;.</span></p> <p>&nbsp;</p> <h1>Контрол на качеството на вентилацията при NZEB</h1> <p><span style="font-size: 12pt;">Има уловка обаче. Съгласно последната версия на F всички вентилационни системи вече трябва да бъдат &bdquo;инсталирани, балансирани и пуснати в експлоатация от компетентни монтажници&ldquo;, а след това въздушният им дебит трябва да бъде валидиран и от сертифицирано лице. Това е ново изискване и въпреки че все още не е ясно как се извършва практически, то трябва да гарантира повече качество и последователност във вентилационната индустрия.</span></p> <blockquote> <h1 class="text-aligncenter"><span style="color: #0000ff;"><strong>Сега и естествено вентилираните домове трябва да отговарят на изискванията.</strong></span></h1> </blockquote> <p><span style="font-size: 12pt;">Дори естествено вентилираните домове вече ще трябва да бъдат съобразени с разпоредбите. Според изчисление, извършено за списание <a href="https://passivehouseplus.ie/" target="_blank" rel="noopener">Passive House Plus</a> от вентилационната компания Aereco, за да се покрият изискванията в F при естествено вентилираните домове, една къща с площ 130 m<sup>2</sup> ще трябва да има между 16 и 20 вентилационни отвора, което е доста неприятна перспектива за един нов дом.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Съгласно разпоредбите от 2011 г. много по-големи площи са били необходими за естествено вентилираните жилища да постигат въздушна пропускливост по-добра от 5 m<sup>3</sup>/hr/m<sup>2</sup>, но доказателствата сочат, че това рядко се е извършвало на практика. Новият контрол вече гарантира, че такива правила се прилагат, а с него може и потенциално да се намали броят на сградите с естествена вентилация &ndash; ако се изисква такъв неприятно огромен брой вентилационни отвори &ndash; и да се увеличи броят на тези с механична вентилация за постигане на по-високи нива на херметичност .</span></p> <blockquote> <h1 class="text-aligncenter"><span style="color: #0000ff;"><strong>Научните доказателства показват, че херметичните домове с механична вентилация имат по-добро качество на въздуха в помещенията и имат по-малък риск от мухъл.</strong></span></h1> </blockquote> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h1>Херметичност и здравословни домове</h1> <p><span style="font-size: 12pt;">Със сигурност сега ирландската строителна индустрия има огромната възможност да премине напред към нова ера на строителство &ndash; тази, която взима под сериозно внимание сградната обвивка, високите нива на херметичност и механичната вентилация. Научните доказателства до момента показват, че домовете с механични вентилационни системи, поддържащи постоянен въздушен поток, имат по-добро качество на въздуха в помещенията и са изложени на по-малък риск от влага и мухъл. Също така е важно да запомните, че херметичността не означава само предотвратяване на <a href="https://blog.siga.swiss/en/what-does-airtightness-have-in-common-with-a-gore-tex-jacket/" target="_blank" rel="noopener">енергозагуби</a> &ndash; тя също защитава конструкцията от навлизането на влажен въздух, който потенциално може да причини гниене.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">За архитектите добрият проект вече може да направи постигането на херметичност значително по-лесно и по-евтино. За строителите и техническите ръководители комуникацията, обучението и контролът на качеството могат да помогнат за постигането на същите цели. Екипите на ирландските строителни обекти вече постигат средна въздушна пропускливост под 3 m<sup>3</sup>/hr/m<sup>2</sup> &ndash; няма причина сега да не можем да слезем до 1 m3/hr/m2 и по-ниско. Обучението на вашия екип за постигане на херметичност е инвестиция, която ще бъде изплатена с годините.</span></p> <h1>Защо херметичността е рентабилна</h1> <p><span><a href="http://passivhaustrust.org.uk/guidance_detail.php?gId=41&amp;utm_source=Passivhaus+Trust+Newsletter&amp;utm_campaign=d7d2f89c7d-PHT_Newsletter_2019_08_News_COPY_01&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_5eabb86c6d-d7d2f89c7d-66784997&amp;mc_cid=d7d2f89c7d&amp;mc_eid=942cc68940#.XcAOBS-caCQ" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 12pt;">Докладът, публикуван от Passivhaus Trust</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> във Великобритания, подчертава степента, с която добрата практика може значително да намали разходите при осигуряване на херметичност. Проучвайки допълнителните разходи за постигане на стандарта Passivhaus, той установи, че когато се прилагат най-добрите практики &ndash; добър, семпъл проект със строги изисквания по време на строителната фаза &ndash; допълнителните разходи за постигане на Passivhaus стандартът за херметичност (0,6 въздушен обмен на час при 50 паскала) може да се намалят до &pound;8 на m<sup>2</sup>, но средната цена е около &pound;30 на m<sup>2</sup>. Дори последното е по-малко от допълнителните разходи за други ключови елементи като изолация и стенни/покривни облицовки, прозорци и врати, механична вентилация с рекуперация на топлина, строителен надзор и други. (Това проучване се фокусира и върху ранни проекти за пасивни къщи, така че вероятно цената на херметичността може да падне допълнително, тъй като екипите стават по-опитни в постигането ѝ).</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">&bdquo;Някои предполагат, че изграждането на херметична сграда струва повече, но това е погрешно, след като с добро планиране и старателна работа можете да получите 0,041 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> случайно&ldquo;, казва архитект Марк Сидал, позовавайки се на скорошен <a href="https://www.treehugger.com/green-architecture/larch-corner-passivhaus-wooden-wonder-shows-how-we-should-be-thinking-about-carbon.html" target="_blank" rel="noopener">негов проект,</a> който постигна този рекорден резултат за въздушна пропускливост. &bdquo;Като цяло сградата или е херметична, или не е. Добрият проект прави работата лесна и цената не от особено значение.&ldquo;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">В крайна сметка херметичността е свързана с добро проектиране и планиране, добре обучен екип, ясна комуникация и качествени практики на място. Интегрирането на тези елементи в проектирането и строителството може първоначално да не е толкова просто, колкото, да речем, инсталирането на допълнителна изолация, но в дългосрочен план те със сигурност ще бъдат един от най-умните и най-рентабилни начини за намаляване на потреблението на енергия и покриването на NZEB.</span></p> <p class="text-aligncenter"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://go.siga.swiss/nzeb-airtightness/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><em><strong>Искате да научите защо херметичността е жизненоважна за стандарта NZEB и как тя улеснява постигането му? Изтеглете нашето безплатно ръководство за сгради с почти нулево потребление на енергия сега!</strong></em></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/20639/files/image/0601b0cd65595039c77413e76c85a609.png" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><em>Лени Антонели</em></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Лени е журналист, който отразява събитията около екосъобразността и околната среда. Той пише за строителните среди от повече от десетилетие и е заместник главен редактор на списанието за екосъобразно строителство Passive House Plus.</span></p> <div class="_blog-article-text"> <div class="_textbox"> <p><a href="https://shop.siga.swiss/gb-en/blog/how-airtightness-makes-it-easier-to-meet-nzeb-part-2" target="_blank" rel="noopener">Превод от оригинал</a>&nbsp;<span>&nbsp;</span><em><strong>Мартин Велев</strong></em>&nbsp;</p> </div> </div>

, , ,
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки